All tekst er mer eller mindre vanskelig. Noen forfattere har et lettere tilgjengelig språk enn andre. Av og til kan det enkleste være det beste. Her finner du bøker der språket ikke står i veien for innholdet.