Bøker for deg som kan se verden gjennom fingrene!
Litteratur med punktskrift og følebilder er tilpasset mennesker med synshemminger, og kan være fine for folk med sammensatte funksjonshemminger.

Flere bøker for denne målgruppen finner du på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.