Sur eller blid?

Om boka

Peter blir enten sur eller blid,
avhengig av hva faren hans sier.
 
Boka har enkel tekst på rim.
Den taktile illustrasjonen er et vendbart hode
med en blid og en sur side.
Sur eller blid? har kun svart skrift
og egner seg derfor ikke for blinde.
Skriften er stor, slik at boka passer godt
for svaksynte og funksjonshemmede.
Anette Diesen har gitt ut
mange tilrettelagte bøker. 
Sur eller blid? er en av de første. 

Utdrag fra boka

Lese engang til?
Ja da, hvis du vil.
Kom med boka di!

Da ble Peter …