Lån boka på ditt bibliotek

«Lån boka på ditt bibliotek» er et samarbeid mellom Bibliotek-Systemer AS og Leser søker bok.

Data om hvilke Boksøk-bøker ditt bibliotek har i sin samling hentes av Bibliotek-Systemer AS. Informasjonen oppdateres natt til mandag hver uke.

Bibliotekskriterier

For at et bibliotek skal bli inkludert i «Lån boka på ditt bibliotek» må biblioteket:

  • Ha en eller flere av Boksøks bøker i sin samling,
  • og bruke Bibliofil eller et annet biblioteksystem med støtte for Z39.50.

Bibliofil

Bruker biblioteket Bibliofil som system er biblioteket automatisk med i «Lån boka på ditt bibliotek».

Z39.50

Bruker biblioteket et annet system enn Bibliofil må:

  • Støtte for Z39.50 være skrudd på,
  •  Z39.50-tjeneren må støtte norsk profil,
  • og informasjonen om Z39.50 finnes på BaseBibliotek slik at det er mulig å få tak i denne informasjonen.

I tillegg må biblioteket legges manuelt inn i systemet til Bibliotek-Systemer AS, meld inn ditt bibliotek i skjema under.

Innmeldingskjema

[contact-form to=’eva@lesersokerbok.no’ subject=’Nytt bibliotek til %26quot;Lån boka på ditt bibliotek%26quot;’][contact-field label=’Bibliotekstnavn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Biblioteksnummer’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Din e-postadresse’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’/][/contact-form]

 

Hvordan sjekke Z39.50 informasjonen for et bibliotek

  1. Gå til BaseBibliotek.
  2. Søk opp det aktuelle biblioteket.
  3. Klikk på «andre opplysninger».

Har biblioteket støtte for Z39.50 skal det dukke opp en rad med merkelapp «Z39.50 (server:port/base)». For å sjekke om denne informasjonen er gyldig kopier adressen og lim inn det inn i adressefeltet på din nettleser. Svaret du får fra nettleseren skal være av typen xml.

Under er bilder fra Hemsedal bibliotek som er med i «Lån boka på ditt bibliotek».

 

BaseBibliotek_and__gitignore__lsb-wordpress-themes__—_Brackets
Hemsedal bibliotek har Z39.50 informasjon.

 

sok_bibits_no_210_hemsedal-fb
Svaret fra adressen sok.bibits.no:210/hemsedal-fb. Det vil se litt ulikt ut fra nettleser til nettleser.

 

Oppdatere Z39.50 informasjonen for et bibliotek

Oppdatering av informasjonen skjer ved innlogging i BaseBibliotek.

  • Mangler du passord velg «Nytt passord?».

Om du ikke klarer å logge inn, ta kontakt med BaseBibliotek på BaseBibliotek@nb.no.