Ikke alle leser vanlige bokstaver. Mange med ulike funksjonshemminger synes symbolspråk er lettest å lese.
Bliss og piktogram er to ulike symbolspråk som skriver ord framfor bokstaver.

Ønsker du å lese mer om symbolspråk og alternativ kommunikasjon kan du gå inn på nettsidene til ISAAC Norge.