Bøker som både er lette å lese og lette å forstå.
Noen har en del tekst, andre har mest bilder.

Mange av bøkene er skrevet med enkel tekst og har en klar handlingstråd med få karakterer. Mennesker med utviklingshemming eller mennesker med demens kan være målgruppen for disse bøkene.