Tegnspråk er et visuelt språk. Det har sin egen grammatikk og syntaks, og blir blant annet brukt av mennesker med hørselshemming. Tegn til tale og NMT (Norsk med tegnstøtte) er en måte å kommunisere på der tale er visualisert med tegn. Det er lettere å oppfatte for mennesker med hørselshemming eller språk- eller kommunikasjonsvansker.

Flere bøker for denne målgruppen finner du på Møller kompetansesenter.