DEN STØRSTE FORM HAR INGEN KONTUR

Om boka

Dette er en unik, håndlaget kunstbok
med taktile bilder i relieff.
Med hendene kan du
utforske forholdet mellom form, sans og innhold.
 
Boken består av 7 bilder, samt novellen
«Om vitenskapens nøyaktighet» av Jorge Luis Borges.
Teksten må leses med hendene.
Formatet på boka er 29 x 32 cm og den fins i
et opplag på 35. 
 
Boka kan kjøpes hos kunstneren Randi Strand.
Kontakt henne på e-post randi@randistrand.no eller telefon 913 22 406.