Den forelska frosken

Om boka

Kan det ha noko med den kvite anda å gjere?

Og er det mogleg for ein grøn frosk og ei kvit and å vere kjærastar?

Punktskrift- og følebileteutgåve av ein
nederlandsk barnebok.
Den forelska frosken er kopiert frå originalutgåva
som vart gitt ut på Det Norske Samlaget i 1989.
Denne utgåva er eit samarbeid
mellom NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)
og TPB.
Boka er kun tilgjengeleg for utlån
for dei med lånerett frå NLB
(Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Utdrag fra boka

Haren tok ei stor bok ned frå
bokhylla si og bladde i den.
«Aha!» sa han.
«Høyr her: Hjartebank…
skiftevis varm og kald…
det tyder på at du er forelska!»
«Forelska?» sa frosken overraska.
«Jippi! Eg er forelska!»
Han vart så glad at han
gjorde eit kjempehopp
ut av døra og rett til vêrs.