Hopp til innhold

Livsfortellinger

Livsfortellinger

Om boka

Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn
Gjennom samtaler, lærer vi oss selv bedre å kjenne.
Hvordan skal andre forstå behovene våre,
om de vet lite om livene vi har levd?

Mange som lever på institusjon er avhengig av hjelp fra andre.
De møter ofte nytt personale. Denne fagboka viser hvordan mennesker med nedsatt kognitiv funksjon kan ta eierskap til sine egne livsfortellinger.

Metoden er utviklet sammen med mennesker med nedsatt kognitiv funksjon og deres nærmeste personale. Ved hjelp av en samtalevenn kan de fortelle
om livet sitt og formidle det de synes er viktig til menneskene rundt seg.

Boka gir praktiske råd og tips om livsfortellingsarbeid.
Her kan både fortelleren, pårørende, studenter og ansatte i hjemmetjenesten og på dagsenter hente ideer om livsfortellingsarbeid.

Boken er lagt opp som en samlesingsbok, der samtalevennen tilpasser opplegget til de behovene og ønskene personen med funksjonsnedsettelse har.

Boka har mange illustrerende fotografier av Eli Lea.

Utdrag fra boka

Når du jobber med fortellingene dine, begynner du å huske flere ting fra livet ditt.
Du lærer deg selv å kjenne. Du oppdager hvem du er.
Du oppdager sammenhenger og ser likheter og forskjeller med andre folk rundt deg.

Støttet av: Leser søker bok

Boka er en del av: 100-lista, Bokpakke vår 2021, Ordknappen 2022

Antall sider: 204

Utgivelsesår: 2021

Språk: bokmål

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 9788215044804