100-lista

Leser søker bok har lest og vurdert flere tusen bøker fra det norske bokmarkedet. 100-lista er de hundre beste og letteste bøkene som er gitt ut de siste åra. Bøkene er valgt ut på grunn av leservennlighet og litterær kvalitet.

30 % av alle voksne i Norge sliter med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Ofte er det ikke så mye som skal til for at boka skal bli tilgjengelig for flere. Bøkene på 100-lista har godt språk. Fortellingene engasjerer og trekker leseren med seg. Bøkene har lesbar skrifttype, luft mellom linjene og ryddig oppsett. Flere av bøkene har flotte og inspirerende illustrasjoner.