Litt å lese er bøker uten vanskelig språk.
Bøkene har utforming og innhold som gjør dem mer tilgjengelige enn andre bøker.

Litt å lese passer for uvante lesere, folk med dysleksi, ADHD og konsentrasjonsvansker eller et annet morsmål enn norsk.