Tunellen

Om boka

De graver en tunell under veien

slik at de kan komme seg trygt gjennom til det grønne gresset
på den andre siden.Den gråbrune og den hvite kaninen er
kjærester. De har gravd lenge.

De er redde for bilene. De har sett hvordan det har gått
med andre som har forsøkt å krysse over veien.

Boka er gjennomillustrert og har lite tekst.
Teksten har korte setninger og korte ord.
Mange ord blir gjentatt.

 

Utdrag fra boka

Utdrag
– Har du glemt katten? Sier han.
Hun blir stille. Den myke, lodne katten.
Katten som sprang etter dem på gårdsplassen.
Når de stoppet, stoppet katten. Og de sprang
etter katten. Fram og tilbake.
Nei. Hun har ikke glemt katten.
Katten som lå stille i veikanten, med et lukket øye.