Unni og Gunni gjer det fint

Om boka

Unni og Gunni gjer det fint!
Unni og Gunni vil gjere det litt fint i heimen sin.
Dei finn fram ting.
Dei finn høge ting og låge ting.

Boka har lite tekst på kvar side.
Teikningane er enkle og tydelege.
Storleiken på bokstavene er store.

 

Utdrag fra boka

– Så fin heim me har, seier Gunni.
– Einig, sier Unni.

Bla i boka