Hopp til innhold

Kvit, norsk mann

Kvit, norsk mann

Om boka

Ei vond og viktig bok om utanforskap og rasisme
Disse korte dikta beskriv forfattarens eigen oppvekst på
ein gard på Vestlandet. Han skildrar gode oppvekstkår og
trygge vaksne. Han skildrar òg korleis omgjevingane på
meir eller mindre subtile måtar skiljer han ut frå flokken
som ein som er ansleis, mange små stikk som etter kvart
gjæv guten ei sterk kjensle av å ikkje høyra til. Også som
vaksen mann møter han dei same holdningane.

Dette er ei bok som set spor hos lesaren. Ho opnar
auga våre for korleis vi i lite og stort skiljer mellom
dei som er som oss og dei som ikkje er det.

Boka har eit luftig oppsett og korte setningar.
Språket er enkelt og direkte.

 

Utdrag fra boka

i eit bryllaup kjem brura sin far
bort til meg og spør
where are you from?

eg svarar
at eg er norsk
at eg er adoptert frå sør-korea
men har vakse opp nesten heile livet
på en gard på vestlandet

han spør meg
om eg trivst
med å bu
i norge

Boka er en del av: 100-lista

Antall sider: 92

Utgivelsesår: 2022

Språk: nynorsk

Hovedkategori: Litt å lese

Egenskap: Korte setninger, Lite tekst, luftig layout

Sjanger: dikt

Forlag: Cappelen Damm

ISBN: 9788202766610