Ivar Nimme

Om boka

Ivar Nimme er ein grisebonde på Vestlandet,
som har tatt over garden etter far sin.
Han har 400 grisar, som han tek godt vare på.
Ein dag står  kommuneveterinæren på døra
og vil at Ivar skal driva etter EU-direktiver.
I staden for å føya seg tek Ivar opp kampenmot byråkratane,
og finn ut at det er mørke krefter
som styrer både kommune og fylke.
Han får med seg kameratane sine, og går på krigsstien!
 
Dette er den fyrste romanen til Arne Hjeltnes.
Han skriv kort og konsist,
med den kjende humoren som ein raud tråd gjennom boka.

Utdrag fra boka

Dei hadde eigen indianar på Nimme. På stølen, som låg eit par timars raske gonge inn i dalen og opp på fjellet, budde det ein ekte indianar. Han kalla seg for Will Chawue. Han var ikkje barnefødd indianar. Han var sjøvlærd. Will heitte eigentleg William van der Zoup og var nederlendar. Av grunnar få fekk vita, hadde han mønstra av heile sitt nederlandske opphav og gjort krav på å verta godteken som amerikansk indianar.