Amelia Earhart

Om boka

I denne boka fortelles historien om
Amelia Earhart. Da Amelia var liten,
drømte hun at hun kunne fly som en fugl.
Amelia ble den første kvinnen som
fløy over Atlanterhavet.

Boka har lite tekst. Det er noen vanskelige ord,
men det er mye støtte i bildene.
Illustrasjonene er vakre! Det er dessverre en
feil i setninga på bokas første side.

Boka om Amerlia Earhart er en del av
en ny bildebokserie om kjente historiske kvinner.
Serien heter Små folk, store drømmer.

Utdrag fra boka

Da hun ble eldre, dro Amelia og familien hennes på en
flyoppvisning. Flyene satte kurs opp mot himmelen
mens Amelia sto igjen nede på bakken. Hun skulle ønske
hun kunne bli med dem og se hva de så.