Skoleveien

Om boka

Hvordan ser din skolevei ut?

Barn fra ulike steder i verden gjør mye for å komme seg til skolen.
Noen må padle.
Noen må ri på esel.
Noen må bære sin egen pult til skolen!

Boka har mange bilder av barn med veldig annerledes skolevei enn det som er vanlig i Norge.
Den har stor skrift og lite tekst.

 

Utdrag fra boka

[N]år det er mulig, prøver barn alltid å komme seg på skolen.
Kanskje de gjør som deg og går eller sykler eller tar bussen.
Men mange barn har en mer kronglete skolevei.
Veien kan være både lang og tung, og til og med skummel.