Sikade

Om boka

En sikade får sin belønning til slutt

Tenk deg at du er et insekt, en sikade.
Du jobber på kontor sammen med mange mennesker.
Du får ikke spise lunsj sammen med dem.
Du får ikke ferie, for det er det ingen som
synes at du trenger.
Du blir aldri forfremmet.

Sikaden jobber trofast hele livet,
men en dag skjer det noe.

Denne billedboka for voksne
har veldig lite tekst og veldig talende bilder.

Utdrag fra boka

Sikade jobbe i høy bygning.
Taste inn data. Sytten år.
Ingen sykedag. Ingen tabbe.
Klikk Klikk Klikk!

Sytten år. Ingen forfremmelse.
Menneskelige ressurser si sikade ikke menneske.
Ikke trenge ressurser.
Klikk Klikk Klikk!

Bla i boka