Kvinner i kamp – 150 år med frihet, likhet, søsterskap

Om boka

Internasjonal kvinnekamp
For 150 år siden hadde kvinner få rettigheter.
De fikk ikke stemme ved valg eller ta utdanning.
Hvordan har kvinner verden over kjempet
for rettferighet og likeverd?

Når startet kampen for likestilling –
og hvor står vi i dag?

Kvinner i kamp starter med kampen mot slaveri –
og går helt opp til dagens me too-debatt.

Tegneserien Kvinner i kamp har enkel tekst
og tydelige tegninger.
Noen navn og referanser kan være
vanskelig å lese.

 

Utdrag fra boka

På 1800-tallet levde kvinner og menn svært ulike liv.
Kvinner hadde langt færre rettigheter enn menn.

De fikk ikke ta utdannelse,
og de fikk ikke eie jord.
Kvinner hadde derfor få muligheter
til å tjene egne penger.
De fikk heller ikke stemme ved politiske valg.

En kvinne var umyndig –
på samme måte som et barn
eller en slave.