Kjerringrokk

Om boka

Haikudikt omhandler møte mellom natur og menneske.
Kjerringrokk skildrer hvordan naturen
forandres med årstidene.
Det er en fin rytme i teksten,
og forfatteren beskriver klare bilder
slik at boka blir tilgjengelig
også for lesere som er uvant med haikudikt.
Forordet i boka kan være vanskelig å lese.
Haiku er opprinnelig en japansk tradisjon,
som har spredt seg til alle buddhistiske land.
Med Kjerringrokk ønsker Berit Østbye
å gjøre norske lesere
bedre kjent med denne diktformen.

Utdrag fra boka

Hvem tar tiden
i det lange løpet
vi kaller livet

Tid
drivende skyer
stillhet