Jeg er ikke her

Om boka

Direkte dikt om livet og kjærligheten.
Verden kan komme overraskende.

Det er godt med luft på sidene.
Diktene har korte setninger og få lange ord.

Utdrag fra boka

jeg er hun
som alltid blir for full
av følelser