Høytfungerende autisme og Aspergers syndrom

Om boka

Den forklarer hvordan diagnosen stilles,
hvilke utfordringer en møter i dagliglivet
og har forslag til videre lesning.

Boka er en av tre bøker
som handler om høytfungerende autisme
og Asperger syndrom.

Bøkene passer for dem som har diagnosen selv eller kjenner noen som har det.
Denne boka har liten skrift og lange
setninger tilpasset voksne.
De to andre bøkene er for barn.
De heter:
Martes bok
Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og Aspergers syndrom.

Utdrag fra boka

Mange barn med autisme vil kunne oppfatte detaljer i en situasjon eller legge merke til syns- og hørselsinntrykk som andre kanskje ikke oppfatter i det hele tatt. Lenge etterpå vil de kunne gjengi eller beskrive disse eksakt. Men de vil også kunne ha store problemer med å oppfatte hva som hender i en sosial situasjon, og gjenfortelle det etterpå.