Hemmeleg

Om boka

Er det så sikkert
at ein ikkje kan flyga
berre fordi ein er menneske
og ikkje ei kråke?
Det går vel an å øva?

Utdrag fra boka

Ein dag då Oline kom heim frå skulen,
fann ho ein fugl i tunet.
Det var ein stor, svart fugl
som hoppa rundt
og ikkje kom seg opp i lufta.
– Kva er det med deg? sa Oline.