Firkant

Om boka

Firkant og Sirkel er venner
Sirkel tror Firkant er skulptør.
En skulptør lager fine ting av klosser.
Sirkel ber Firkant lage en perfekt statue som ligner Sirkel.

Tegningene er enkle og tydelige.
Det er lite tekst på hver side.
Noen ord kan være litt vanskelige, for eksempel «meisle» og «skulptør».
Fortellingen er enkel, men har flere lag.
Referansene til gresk mytologi med historiene om Sisofys og Narkissos, gjør at det blir en all-alder bok.

Utdrag fra boka

«Åh, kjære kjære kjære,» sa Firkant.
Han så på klossen.
«Jeg må få denne klossen til å se ut
som Sirkel,» sa han.
«Sirkel er perfekt. Da må jeg sørge
for at dette blir perfekt»