Eventyr, sagn og folkeviser fra mange land

Om boka

Dette er en CD-rom som gir både
lytteopplevelse og lesetrening.
Du kan lytte, lese og uttale samtidig.
Du kan regulere skriftstørrelse og
lesefart slik det passer deg.
En linjemarkør følger opplesinga.
CD-en er til bruk på PC.