Dyrebar

Om boka

Sjelden vakker bok!

Jenta Aud bor på øya Tann.
Ein dag forlet ho foreldra sine
og går inn i skogen kor hjorten bor.

Denne boka er ein poetisk fabel,
om natur, liv og død.

Tekst og bilete er vakre og gåtefulle saman.
Det er nokre lange ord og vanskelege begrep.
Men teksten er kort og lett å orientera seg i.

Utdrag fra boka

Hjorten lar Aud komme.
Hjorten kan ikkje gå.
Tørsten er for sterk.
Jenta klatra nyss eit fjell.
Å klatre opp på hjorteryggen
det er nesten berre leik.
Berre nesten.