Brødre i blodet

Om boka

I Afghanistan opplevde han kamper
og angrep. Han opplevde også
triste tap av norske kamerater.
Men midt i det vonde opplevde
han også samhold og sterke møter
med sivilie afganere.
Dette er en viktig bok for alle som vil
vite mer om Norges rolle i
Afghanistan.
Boka er spennende og har
ganske lett språk. Noen steder
er avsnittene ganske tette,
andre steder i boka er de mer luftige.
Boka har to innslag med
fargebilder fra Afghanistan.
Begreper og faguttrykk forklares
bakerst i boka.
Emil Johansen er offiser.
Han har vært i Afghanistan i
flere perioder.

Utdrag fra boka

Nede ved bombestedet jobbet gutta så fort de kunne. Umid-
delbart etter smellet hadde Andreas og Stian begynt å klarere
området rundt vognen for bomber. Begge blødde fra hodet og
var sterkt rystet av trykket fra eksplosjonen. Det skjedde mens
resten av styrken begynte å ta opp kampen med opprørerne.