Brevet

Om boka

Han tar med seg Lisa
og set seg på motorsykkelen.
Det blir ein farefull ferd.
Mange vil hindre dei i å nå fram.
Og kvar er det eigentleg dei skal?
Ragnar Hovland er ein av våre mest
særeigne forfattarar.
Han har fått mange prisar for bøkene sine.
Dette er første gong
han skriv enkel tekst for vaksne.

 

Utdrag fra boka

Sjefen opnar munnen,
men seier ikkje noko.
Butikkane er opne,
folk går inn og ut.
Men Jon skal ikkje ha noko.
Han har alt han treng.
Bortsett frå èin ting.