Zenobia

Om boka

Zenobia handler om krigen i Syria
og om flyktningekrisen.
Historien fortelles gjennom øynene
til et barn, jenta Amira. Hun sitter
i en båt på havet og drømmer om
et land uten soldater.

Boka har fantastiske og tydelige illustrasjoner.
Lite tekst, men noen få vanskelige ord.

Boka er skrevet med store bokstaver.
Det er en del tilbakeblikk i boka, men overgangene
er så tydelige at det likevel er lett å følge handlinga.
Det er også mange oppslag uten tekst.

Utdrag fra boka

ALT ER STORT OG TOMT.

HER KAN INGEN FINNE MEG.