Verden sa ja

Om boka

En bok om verdens og vår historie i kortversjon
Fortellingen begynner med verdens begynnelse,
med sol og vann og de aller første tegn til liv.
Så kom fiskene og de første dyra. Apene kom, og så kom vi.
Vi temmet ilden og begynte med jordbruk og handel. Vi bygget
hus og begynte å vaske oss. Fortellingen fortsetter helt
fram til i dag, men hva skjer nå? Hvor skal vi videre?

Boka har lite tekst og tydelig font. Setningene er
korte og det er mye luft mellom dem. Illustrasjonene
går over hele oppslaget.

Utdrag fra boka

Først kom verden.
Og verden ropte.
Og verden sa JA!

Sånn var det alt begynte.
Så kom tida
Og tida sa også JA.
Og så begynte tida å løpe.
Og den løp fort!

Så gikk alt fortere og fortere.
Og det var iskaldt.
Og alt vannet var frosset.

Da kom sola.
Og så ble et varmt og lyst.
Og isen smeltet.