Tunnelkjøraren

Om boka

Han skal være med og rydde opp etter eit ras
som er gått i tunnelen.
Det er ingen ufarleg jobb.
Han må kjøre 4000 meter innover i mørkret,
konsentrere seg, ikkje tenkje for mykje på kjærasten
– som er redd for han.

Dette er ein forteljing om hardt
arbeidande folk, om tunnelar, og om
kjenslane til guten.
Boka har fargefotografiar i sort-kvitt.
Teksten er grei å lese.

Utdrag fra boka

– Eg har ikkje tenkt å ta nokon risiko,
hadde han flirt til henne. – Eg har berre tenkt
å ta tillegget. Og det kan trengast om du
endeleg bestemmer deg for å gifte deg.