Trist som faen

Om boka

Trist som faen består av
15 fortellinger.
Menneskene i fortellingene
leter etter en plass
i verden.
Fortellingene er korte
og presise.

Noen av fortellingene har
ganske mange vanskelige ord,
mens andre er lette å lese.

Utdrag fra boka

Da jeg kom ut i ankomsthallen på flyplassen, sto
pappa og ventet. Jeg tenkte at det måtte ha skjedd noe
alvorlig med mamma, eller at Mathilde og Thomas
var syke. Pappa forlagte endatil å få bære ryggsek-
ken og spurte om vi ikke begge trengte kaffe. Skjorten
hans var åpen og det nakne brystet strammet seg når
han snakket. Han var femti år gammel og jeg var
tredve, men ingen av oss likte kaffe.