Sorg

Om boka

Sorgen kan vare lenge.
Minnene varer hele livet.
Noen ganger kan du være glad selv om du sørger.
Det finnes mange måter å kjenne sorg på.
Boka har flotte fargebilder
og få ord.
Boka passer både for barn og voksne
som liker at få ord forteller mye.
Bildene gir rom for utdyping.
Slik passer den godt for folk som skal lære norsk.
De kan fylle inn «tomrommene» med norske ord.

 

Utdrag fra boka

DU KAN GÅ INN
OG UT AV SORGEN