Sorg

Om boka

Sorg er sjette bok i Følelsesbiblioteket.
De fem andre er Sjenanse, Sinne, Redd,
Forelskelse og Sjalusi.
Bøkene har flotte fargebilder
og få ord.
Disse bøkene er fine både for
barn og ungdom som vil ha enkel tekst
og for voksne som trenger enkelt innhold.
Følelsesbiblioteket har vært brukt
i et studieopplegg av
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).
Gruppen hadde stort utbytte av bøkene.
De viste seg å være velegnet
også til de som ikke kan lese selv.
Det ble mange fine samtaler
og erfaringsutvekslinger rundt bøkene.
Bøkene passer både for barn og voksne
som liker at få ord forteller mye.
Bildene gir rom for utdyping.
Slik passer de godt for folk som skal lære norsk.
De kan fylle inn «tomrommene» med norske ord.
Serien har også vært brukt i et lese- og skriveprosjekt
ved Rosenhof VO i Oslo.
Bøkene egnet seg godt til språktrening.
Elevene snakket om det de hadde lest
og skrev tekster om følelser.

 

Utdrag fra boka

DU KAN GÅ INN
OG UT AV SORGEN