Songar

Om boka

Songane har ei klar rytme driv oss fram.
Språket er enkelt, og bileta konkrete.
Boka samlar 33 songar,
som eigentleg var tinga til Festspillene i Bergen.
Då var dei tonesette av Gabriel Fliflet.
Dei er like gode på papiret.
Jon Fosse er mellom våre aller mest anerkjende forfattarar.
Han har skrive dikt, skodespel, romanar, essay og bøker for barn.

Utdrag fra boka

Første båtsong

Vi voggar i båt
ein båt av sølv
Vi voggar vår gråt
i båt av sølv

Vi voggar vår song
i natta den ville
Vi voggar vår kjærleik
i natta den stille

Vi voggar i båt
Vi voggar vår sorg
Vi voggar vår låt
i båt av sølv