Som om ein ny dag skal komme

Om boka

Dikta er opne for tolking
med natt og dag som sentrale bilete.
Språket er enkelt å lese.
Hanne Aga debuterte som forfattar i 1981
med diktsamlinga Skjering med lys.
Sidan har ho utgjeve både poesi- og prosa-bøker.
Som om ein ny dag skal komme er hennar ellevte bok.

Utdrag fra boka

Som om ein ny dag
skal komme

Landskapa flyt forbi
og berre er

Var det mitt bål som flamma så høgt