Sola og vinden

Om boka

Kven er sterkast av sola og vinden?
Kven klarar å få mannen til å ta av seg jakka først?

Ei gjenforteljing av ein av dei klassiske fablane til Æsop.

Boka har ei kort setning på kvar side.
Det er oppgåver til teksten i slutten av boka.

Utdrag fra boka

«Eg er sterk,» sa sola.
«Eg er sterkare,» sa vinden.