Sinne

Om boka

Hvordan er det er å plutselig bli veldig sint?
Kraftige og morsomme bilder forteller om
sinne i alle slags former.

Boka har lite tekst.
Teksten står med store bokstaver.

 

 

Utdrag fra boka

MÅ DU SPARKE
SÅ SPARK PÅ ET TRE

DET HAR JO IKKE LIKE MANGE
FØLELSER SOM ET MENNESKE