Samer

Om boka

Hvem er samene? Hvordan lever de?

I denne boka får du vite mer om hva en same er og hva det betyr å være same i dag.

Boka har korte setninger og enkelt språk, men noen vanskelige ord innimellom.

Det blir brukt en del samiske ord i boka.

De samiske ordene blir forklart.

Utdrag fra boka

Du vet sikkert allerede litt om samer, de fleste i
Norge gjør det. Kanskje vet du at samer har
rein. At samer snakker et helt annet språk enn
norsk og at det finnes et sameting i Karasjok.
Men visste du at samene har sin egen
nasjonaldag og sitt eget flagg? Det har de
faktisk. Men er det slik at alle samer har rein og
at alle snakker samisk?