Rocking Tattoos

Om boka

I denne boka er det mange bilder.
Bildene er portretter av tatoverte mennesker
fra flere land.
Det er tatoveringene som står i sentrum,
men teksten setter dem i et historisk perspektiv.
Teksten er presentert i kolonner,
der en kolonne er på norsk og den andre på engelsk.
Kapitlene er korte, men setningene kan være litt lange.
Du kan ha stor glede av denne boka også uten å lese teksten.