Redd fuglen!

Om boka

Ny bok om vennene Aksel og Omar.

En fugl flyr på vinduet i klasserommet.
De går ut.
Fuglen virker helt død.
De skal begrave den.
Men plutselig åpner den øynene.

Boka har bare store bokstaver (versaler).
Lite skrift på hver side.
Boka har fine tegninger.

 

Utdrag fra boka

DUNK!
DET ER NOE SOM SMELLER MOT RUTA.
«HVA VAR DET?» SIER OMAR
«DET VAR EN FUGL,» SIER LÆREREN
«DEN FLØY MOT VINDUET.»