Oisann, Linus

Om boka

Lasse og Lisa har kaniner

Boken har store bokstaver (VERSALER).
Veldig lite tekst på hver side.
Enkle setninger og tegninger på hver side.

En av kaninene begynner å bli veldig tjukk.
Hva kan det komme av?

 

 

Utdrag fra boka

EN MORGEN DA DE SKAL STELLE LINUS,
FINNER LISA PELSDOTTER I REIRET.

HVA ER DETTE?