OG

Om boka

En roman om å være ny i Norge og
om å savne hjemlandet sitt.

Boka har korte setninger og mye luft på sidene.
Det er tydelig skille mellom fortid og nåtid.
Det er få lange ord og korte kapitler.

Boka finnes på flere språk.

Utdrag fra boka

-Tenk på hvordan dere lærte morsmålet,
sier læreren.
Vi hermer etter lydene rundt oss.
– Fokuser på uttalen først, sier hun.

Jeg gjentar alle lydene jeg hører.
Jeg gjentar ordene inni meg.
Om igjen og om igjen.

Bla i boka