Om boka

OG er en roman om identitet og språk.
En roman med et annerledes, sårt, friskt og ofte humoristisk blikk på Norge
og menneskene som lever her.
Og en roman om landet man har måttet reise fra.

Jeg-personen i fortellingen går gjennom en identitetskrise.
Hun er ny i Norge. Hverdagen er preget av rutinearbeid og språkkurs.
Savnet etter hjemlandet Argentina er stort, men det er umulig for henne å reise tilbake.

Utdrag fra boka

-Tenk på hvordan dere lærte morsmålet,
sier læreren.
Vi hermer etter lydene rundt oss.
– Fokuser på uttalen først, sier hun.

 

Jeg gjentar alle lydene jeg hører.
Jeg gjentar ordene inni meg.
Om igjen og om igjen.

Boka er en del av:

Boken er støttet av Leser søker bok