Mias bod

Om boka

Mia vil samle inn penger til Redd Barna. Tor får lov å være med.

For å samle inn penger må de ha en bod og noe å selge.
Det er Mias idé. Ting de kan selge, finner de hjemme.
Mia bestemmer hvor alt skal stå i boden.Tor blir sur da Mia skal bestemme alt.
Han blir enda surere da Mia skriver en plakat der det står Mias bod.
Det er jo deres bod! Nå vil ikke Tor være med lenger.

Mias bod er lett å lese. Den har enkel handling, stor skrift, korte setninger, mange avsnitt og fargetegninger på hvert oppslag.

 

Utdrag fra boka

Nå får jeg ikke selge,
tenker Tor.
Men jeg elsker jo
å selge.
Mia og jeg skulle ha
verdens beste bod.
Nå ble det bare
verdens verste dag!

Bla i boka