Maya

Om boka

Mayaenes kultur er rik og spennende
Denne boka dekker det meste:
Mytene, historien, kunst og vitenskap.
Hverdagslivet og hvordan mayaene lever i dag.

Boka har en tydelig inndeling.
Leserne kan velge om de vil bli med
på hele reisen gjennom mayaenes rike,
eller om de vil gå rett på kapitlene som interesserer mest.

Teksten har en del vanskelige fagord.
Et ryddig oppsett og
fargerike bilder gjør tilgangen til spennende kunnskap lettere.

Utdrag fra boka

Mayaene hadde et nært forhold til naturen.
Men spanjolene så på mayafolket som primitive og onde.
De mente at de hadde en «hedensk» livsførsel fordi de ofret mennesker.
Derfor synes spanjolene at det var riktig å kristne dem med tvang.

De spanske misjonærene ville fjerne alle «avguder»
og skrifter som de mente var djevelske tekster.

De sørget for at bøker ble brent og templene rasert.