Marie i kattepine

Om boka

Ein katt sit fast rett utanfor vindauget til Marie og klassen hennar!

Midt i mattetimen skjer det noko!
Ein katt har klatra opp i treet og sit fast.
Korleis skal dei få katten ned når vaktmeister Gunnar sin stige er for kort,
og den sterkaste guten i klassen har høgdeskrekk…

Boka har korte setningar,
store bokstavar,
mykje luft på sidene
og mange dialogar.
Det er nokre få samansette ord,
og somme stader går teksten over i versalar.
Men boka har mange teikningar og mykje humor.

 

Utdrag fra boka

Ho elskar pusen sin over alt på jord.
Ingenting må skje med han.
Det er verre enn krig.
Det er verre enn å gå naken frå garderoben
og inn i symjehallen utan å vite det.