Loki

Om boka

Loki jakter på noe, eller kanskje han reiser fra noe?
Han er lei av Norge og alt i Europa.
Finner han det jakter på?

En bok om det absurde og om jaget etter mening.
Korte setninger driver handlingen fram.

Utdrag fra boka

Han skulle bort. Han skulle til en by hvor de ikke skammet seg over å rive det gamle og bygge nytt.
Hvor det var anerkjent som en styrke. Hvor glass og stål ble sett på som noe vakkert.
Han burde dratt for lenge siden.