Ku

Om boka

KU har artige fakta
og morosame teikningar.

Skrifta har god størrelse.
Kvar side startar med orda «Visste du at».

Utdrag fra boka

Visste du at kua
kan sleikje seg
sjølv i nasen?