Kong Eseløyre

Om boka

Kong Eseløyre ber på ein stor løyndom.
Ingen veit om det.
Bortsett frå tenaren hans.
Men han må sitte i fengsel.
Ein dag oppdagar Mia løyndomen til kongen.
Ho klarer ikkje å halde den hemmeleg.

Ei morosam og fin bok!
Stor skrift, lite tekst på kvar side.
Enkle setningar.

Utdrag fra boka

Kvar månad klipte kongen håret sitt.
Så sende han tenaren i fengsel.
I juli var det Mia sin tur.
Mia såg øyra til kongen.
[…]
Den natta klarte ikkje Mia å tenkje på noko anna.