Kjersti er ein fiktiv person, helsing Kjersti.

Om boka

Det er to ulike Kjersti
allereie på tittelbladet:
den eine sann,
den andre fiktiv.
Møtet dei imellom
skaper vittige og skarpe dikt.
Kva kan ein tru på
av det verda seier om ein?
Og kva kan ein tru på av verda?
Dikta er skrive i
eit direkte kvardagsleg språk.
Dei er konkrete og fysiske.
Samstundes skapar dei
ei undring og ei spenning.
Kjersti Wøien Håland (fødd 1988)
kjem frå Høyanger i Sogn og Fjordane.
Ho bur no i Oslo.

Utdrag fra boka

eg er for stolt
til å be deg om å elske meg
så eg ber deg
heller om å brekke av ein del
og elske den